O firmě Filip Liška - včelařství

Naše včelařská farma se nachází na Vysočině v regionu města Kamenice nad Lipou. Provoz je zaměřen zejména na produkci květových, především řepkových medů, následně pak druhých medovicových (lesních) snůšek.

V posledních letech pak za poslední snůškou kočujeme ke svazence a k pohance.

Veškerý řepkový med se ihned po vytočení pastuje a plní do sklenic. Ostatní medy se skladují v konvích a do sklenic se plní po ztekucení (zahřátím do 50 °C v tepelné komoře) průběžně během roku.

S osmdesáti procenty včelstev se během sezóny kočuje a med se vytáčí přímo na stanovišti v pojízdné medárně vybavené nerezovou odvíčkovací stolicí a šestirámkovým zvratným medometem. Do stabilní medárny přímo v provozovně se pak přiváží jen konve s medem.

Ty jsou zde skladovány a med je průběžně plněn do obalů. Po vytočení poslední snůšky jsou včelstva převezena na zimní stanoviště, kde jim jsou doplněny cukerné zásoby, jsou provedena veškerá léčení proti varroáze a včelstva jsou tak připravena na další sezónu.

Systém nástavkového včelaření nám umožňuje chovat větší počet včelstev při menší náročnosti na čas a námahu. Chováme přitom zdravá a silná včelstva, která jsou zárukou slušných výnosů a produkce kvalitního medu – nenahraditelné složky v potravě člověka.

Včely chováme již 20 let. Koncem roku 2004 jsme uvedli do provozu stáčírnu medu schválenou Krajskou veterinární správou. Cílem vybudování tohoto zařízení je možnost nabídnout zákazníkům kvalitně zabalený med, který putuje co nejkratší cestou z včelího plástu přímo do sklenice (plást, medomet, konev, sklenice). Prodávat kvalitní med po celý rok – to je náš hlavní úkol.